Těžba dřeva

Těžba a přibližovaní dřeva na skládky

V současné době nabízíme Vám, vlastníkům lesa, obcím a podnikatelským subjektům, komplexní služby v lesnictví.

  • K hlavním činnostem patří těžba dřeva a jeho manipulace a vytažení na odvozní místo.
  • Před zahájením těžby nabízíme vyřízení povolení těžby dřeva, včetně vyznačení možného těžebního zásahu.
  • Průběh těžby je od začátku kontrolován a konzultován s Vaším odborným lesním hospodářem, takže máte probíhající činnosti plně pod nezávislou kontrolou.
  • Těžařské čety jsou složeny z lidí s velkými profesními zkušenostmi a dlouholetou praxí, což zaručuje vysokou kvalitu práce, kterou Vám nabízíme.
  • Technické vybavení naší firmy je schopné pracovat v jakémkoliv terénu.

Vytěženou hmotu vyplatíme v hotovosti před odvozem z lesa.


Další činností jsou výchovné práce v lese. Provádíme pěstební práce – sázení stromků, jejich zajištění.  V mladých porostech prořezávky a probírky.